Søndervold 179 - 7200 Grindsted • info@forlaget-cres.dk • Besøgende: 213839

 
Noget om….den tyske grammatik  
Kr.
44,00
Elevernes egen grammatik. I et nemt og forståeligt sprog gennemgås de mest almindelige grammatiske problemstillinger. Et meget brugervenligt materiale fra 7/8 klasse og op i de gymnasiale uddannelser. Masser af gode huskeregler og tips.
Hæftet må anvendes til de skriftlige prøver.
Læs mere ...


Til ”Noget om….den tyske grammatik” er udarbejdet en omfattende opgavemappe med en grundig behandling af alle grammatiske temaer fra grammatikken.
Læs mere herom

Noget om….den engelske grammatik
Hæftets originaltitel: Leg med den engelske grammatik.
Kr. 47,00
”Noget om….den engelske grammatik” er et fornøjeligt og lærerigt undervisningsmateriale. Et hæfte, der gør indlæring af grammatik sjovt og giver masser af viden i de mange eksempler med Leroy og Nathan. Masser af opslagsmuligheder og praktiske eksempler fra den engelske og amerikanske hverdag.
Et personligt hæfte for eleverne, der kan have stor nytte af det gennem uddannelsesforløbet fra 7/8 klasse og op gennem ungdomsuddannelserne.
Hæftet må anvendes til de skriftlige prøver.
Læs mere ...

 

Noget om….den danske grammatik
Kr. 41,00

Grundlaget for at kunne udtrykke sig korrekt på dansk – først og fremmest skriftligt – er, at man har et vist kendskab til den danske grammatik.
I hæftet, der er delt i to afsnit: Den elementære grammatik og stave- og tegnsætningsregler, gennemgås de forskellige ordklasser med deres særpræg og bøjninger.
Megen indlæring af grammatik i fremmedsprogene hæmmes af, at eleverne ikke kender den danske grammatik og de sproglige begreber. Det får man sat på plads i dette letlæste hæfte.
Meget anvendeligt fra 5/6 klasse og efterfølgende årgange, der beskæftiger sig med dansk.
Desuden retskrivnings- og tegnsætningsregler samt eksempler på spidsfindigheder i det danske sprog.
Læs mere ...

Noget om….den franske grammatik
Kr. 41,00

Det franske sprog er en fornøjelse. Det skal arbejdet med grammatikken også helst være.
Dette hæfte følger principperne i forlagets øvrige udgivelser: Overskueligt, umiddelbart anvendeligt og let at have i tasken. Det kan bruges af alle. - Nybegynderen på alle alderstrin hjælpes af de jordnære forklaringer og talrige eksempler. Den mere øvede kan bruge hæftet til repetition og kontrolopslag.
Hæftet må anvendes til skr. prøver i 10. kl. og på ungdomsuddannelserne.
Læs mere ...

Noget om….den spanske grammatik
Kr. 41,00

Et overskueligt og lettilgængeligt brugshæfte, der på 44 sider gennemgår de væsentligste aspekter inden for den spanske grammatik. Hæftet er skrevet i et ligetil sprog med masser af forklaringer, regler, skemaer og eksempler, som eleverne kan forstå.
Hæftet må anvendes til skriftlige prøver på ungdomsuddannelserne.
Læs mere ...

Noget om….matematikken
Hæftets originaltitel: Matematiske guldkorn – et opslagshæfte.
Kr. 47,00.
©Johs. Odgaard. E-mail: johsodgaard@hotmail.com

Hæftet henvender sig til folkeskolens ældste klasser samt til elever på ungdomsuddannelserne og på voksenuddannelses-institutionerne, f.eks. VUC.
Et opslagsværk om den grundlæggende, matematiske forståelse. Et virkelig godt redskab for både elever, deres forældre og lærere.
Spækket med formler, matematiske regler, diagrammer og eksempler. Virkelig ”..matematiske guldkorn” samlet et sted.
Hæftet må benyttes både til de mundtlige og skriftlige prøver i folkeskolens 9. og 10. klasse.
Læs mere ...

Noget om….fysik og kemi
Kr. 55,00.

Et meget anvendeligt opslagsværk og undervisningshæfte for fysik- og kemiundervisning. Med formelindsigt, kortfattede forklaringer, beregningseksempler, tips og henvisninger til nyttige links med virtuelle animationer.
Meget anvendeligt på 9. og 10. klassetrin samt på VUC.
Hæftet må anvendes til mundtlige prøver i 9. og 10. klasse samt til ungdomsuddannelsernes prøver.

Læs mere ...
Bestil fem valgfrie hæfter af de nedennævnte for kun 195,- kr.
1. Tysk grammatik,
2. Engelsk grammatik,
3. Fransk grammatik,
4. Spansk grammatik,
5. Dansk grammatik,
6. Noget om matematikken
7. Noget om…fysik & kemi
8. Leichte, deutsche Lesetexte
9. Dänische Grammatik
10. 999 tolle Witze

Se bestillingslisten, hvor du sætter X ved de hæfter, du ønsker i pakken. Hæfter derudover til normal pris.

Opgavemappe til "Noget om….den tyske grammatik"  
Kopieringsmappe med ubegrænset ret til kopiering.
Kr. 550,00.
Opgavemappen, der er trykt på kraftigt 160 grams-papir, er en kopieringsmappe, der giver brugeren ret til ubegrænset brug.
83 opgavesider, hvor alle grammatikkens temaer behandles i forskellige opgavetyper. Løsningssider til samtlige opgaver, evt. til fremstilling af transparenter med henblik på en hurtig rette-gennemgang for eleverne.
Ordliste dansk-tysk og tysk-dansk.
Leveres i solidt ringbind med 4 ringe.
Opgavemappen er en kopieringsmappe med fri kopiering.
Læs mere ...


999 tolle Witze
Kr. 55,00.

En samling af 999 tyske vitser, der alle har en god historie i sig. Alle vitser er sobre (ingen med politik, religion og sex). Særdeles anvendeligt som ekstra læsning, idet de mange vitser hele tiden appellerer til at læse videre og videre og videre. Glimrende måde at udvide sit ordforråd på.
Til hæftet hører et glosehæfte på 12 sider. (inkl. i prisen).

Læs mere ...

 


Leichte, deutsche Lesetexte
Kr. 41,00.

Et spændende og anderledes frilæsningshæfte, hvis formål er at lade eleverne repetere basisordforråd samt at lade dem opleve at kunne læse almindelige tekster fra aviser og opslagsbøger. Anvendeligt fra 7. – 10.klasse.
Hver tekst er rigeligt forsynet med gloser. Mange tekster er meget egnet som tekster til genfortælling.
Hæftet er på 44 sider og indeholder 4 forskellige teksttyper:
1. Små korte og meget lette tekster
2. Anekdoter og små fortællinger i et let sprog
3. Leksikale tekster
4. Enkle avisartikler

Læs mere ...


Tyske ordsprog...og talemåder
Kr. 58,00.

Hæftet, som er på 48 sider, henvender sig til alle, der beskæftiger sig med det tyske sprog, og som savner et kortfattet overblik over de hyppigste ordsprog og talemåder – i alt knap 400 eksempler, som dukker op i både skriftsprog og talesprog.
Til såvel ordsprog som talemåder er der eksempler på deres anvendelse og betydning.
Det skal understreges, at hæftet langtfra indeholder den mængde af ordsprog og talemåder, som findes, men vil som håndbog være en rigtig god hjælp – både for underviseren og for eleven.

Læs mere ...

 


Dänische Grammatik
Kr. 55,00.

Den danske grammatik, der på tysk henvender sig til dem, der har tysk som modersmål. En meget nyttig grammatik for tysktalende turister, der gerne vil have overblik over systematikken i det danske sprog.
Samtidig en glimrende idé som gavebog i forbindelse med udvekslingsbesøg.

Læs mere ...