Søndervold 179 - 7200 Grindsted • info@forlaget-cres.dk • Besøgende: 213239

 
Noget om….den danske grammatik
2. udgave, 6. oplag. 2014
40 sider.
ISBN 978-87-992691-7-4
© Knud Elkjær-Larsen


Pris kr. 41,00
Rabatpris ved 50 ex. eller flere (10%) kr. 36,90

Grundlaget for at kunne udtrykke sig korrekt på dansk – først og fremmest skriftligt – er, at man har et vist kendskab til den danske grammatik.
I hæftet, der er delt i to afsnit: Den elementære grammatik og stave- og tegnsætningsregler, gennemgås de forskellige ordklasser med deres særpræg og bøjninger.
Megen indlæring af grammatik i fremmedsprogene hæmmes af, at eleverne ikke kender den danske grammatik og de sproglige begreber. Det får man sat på plads i dette letlæste hæfte.
Meget anvendeligt fra 5/6 klasse og efterfølgende årgange, der beskæftiger sig med dansk.
Desuden retskrivnings- og tegnsætningsregler samt eksempler på spidsfindigheder i det danske sprog.

Skal man kunne udtrykke sig korrekt, er det nødvendigt, at man har et vist kendskab til den danske grammatik.
På samme måde har det også den største betydning for forståelsen af grammatikken i andre sprog, så man i det mindste har en dansk platform – at man kender den mest elementære, danske grammatik.
Første del af hæftet er derfor den mest elementære grammatik. Anden del er en supplerende uddybning af visse dele fra første del. Desuden finder man flere afsnit om retskrivningsregler, ligesom tegnsætningsreglerne er gennemgået.
Hæftet er et brugs- og opslagshæfte. Overskueligt og let for eleven at finde rundt i.
Der er overalt brugt danske, grammatiske udtryk. Dette er gjort for at ikke at besværliggøre forståelsen, da langt de fleste elever ikke har kendskab til de latinske.

 


 

 
Bogens indholdsfortegnelse

Grammatik og sprog
Ordklasserne
Bestemmelsesord - kendeord
Navneords 1
Navneord 2
Ejefald
Udsagnsord 1
Udsagnsord 2 - hjælpeudsagnsord
Udsagnsord 3 - regelmæssige udsagnsord
Udsagnsord 4 - uregelmæssige udsagnsord
Udsagnsord 5 - mådesudsagnsord m.fl.
Passive former - den lange tillægsform
Tillægsord
Stedord 1 - personlige stedord og ejestedord
Stedord 2 - henførende, spørgende og påpegende
Stedord 3 - Tilbagevisende og ubestemte
Forholdsord og udråbsord
Biord og talord
Bindeord
Analyse og led 1
Analyse og led 2
Sætninger
Nogle og nogen
Andel del - Vil du være bedre til dansk?
Klik på de blå overskrifter for at se nærmere.

 
1. Generelt
2. Navneord
3. Egennavne skrives med stort
4. Udsagnsord
5. Tillægsord
6. Biord
7. Forholdsord

8. Bindeord
9. Talord
10. Forkortelser
11. Om at sætte tegn - gamle regler
12. De nye kommaregler
13. Forholdsords-forbindelser
14. Tips og gode idéer
15. Sprogtræet