Søndervold 179 - 7200 Grindsted • info@forlaget-cres.dk • Besøgende: 213242

 
Dänische Grammatik
2. udgave, 2. oplag. 2013.
40 sider.
ISBN 978-87-992691-4-3
© Knud Elkjær-Larsen

Pris: Kr. 55,-.

Den danske grammatik, der på tysk henvender sig til dem, der har tysk som modersmål. En meget nyttig grammatik for tysktalende turister, der gerne vil have overblik over systematikken i det danske sprog.
Samtidig er hæftet en oplagt ”kleines Geschenk” for elever og lærere, der deltager i udvekslingsophold i Tyskland, Østrig eller Schweiz, ligesom mange – på forskellig vis – har berøring med venner og turister fra tysktalende lande, og som sådan har en oplagt gaveidé med dette hæfte.
En tilsvarende, overskuelig grammatik findes ikke, bortset fra mere sprogvidenskabelige grammatikværker, der har en helt anden målgruppe.

 


 

 
Bogens indholdsfortegnelse

So unterscheidet sich Deutsch von Dänisch
Die Buchstaben
Die Aussprache
Die Geschlechtswörter
Die Hauptwörter
Die Zeitwörter:
  a. Generell
  b. Die Befehlform
  c. Hilfsverben
  d. Regelmässige Verben
  e. Unregelmässige Verben
  f. Modalverben
  g. Reziproke Verben
  h. Passiv
  i. Konjunktiv & Präsens Participium
Die Eigenschaftswörter
Die Fürwörter:
  a. Persönliches Fürwort
  b. Besitzanzeigendes Fürwort
  c. Hinweisende Fürwort / Fragende Fürwort
  d. Andere Fürwörter
Die Verhältniswörter
Die Umstandswörter
Die Bindewörter
Die Zahlwörter
Der Satz
Einige Zweifelsfälle
Nützliches Wissen
Die Zeitangaben
Zwei Texte - ein Vergleich
Das ist Dänemark – so sind die Dänen
Karte über Dänemark
Klik på de blå overskrifter for at se nærmere.