Søndervold 179 - 7200 Grindsted • info@forlaget-cres.dk • Besøgende: 213841

 
Noget om….matematikken
3. udgave, 6. oplag. 2016
60 sider.
ISBN 978-87-990065-1-9
©Johs. Odgaard. E-mail: johsodgaard@hotmail.com
Hæftets originaltitel: Matematiske guldkorn – et opslagshæfte.

Pris kr. 47,00
Rabatpris ved 50 ex. eller flere (10%) kr. 42,30

Hæftet henvender sig til folkeskolens ældste klasser samt til elever på ungdomsuddannelserne og på voksenuddannelses-institutionerne, f.eks. VUC.
Et opslagsværk om den grundlæggende, matematiske forståelse. Et virkelig godt redskab for både elever, deres forældre og lærere.
Spækket med formler, matematiske regler, diagrammer og eksempler. Virkelig ”..matematiske guldkorn” samlet et sted.
Hæftet må benyttes både til de mundtlige og skriftlige prøver i folkeskolens 9. og 10. klasse.

 


 

 
Bogens indholdsfortegnelse

Tal og algebra
Klik på de blå overskrifter for at se nærmere.
Grundlæggende tal-forståelse
Ligninger
Uligheder
Brøker
Potensregler
Kvadratrod
Kubikrod
Hastigheder
 
Geometri  
Linier
Vinkler
At arbejde med en passer
Linier i trekanten
Polygoner
Trekanter
Firkanter
Cirkler
Areal
Arealet af en trekant
Rumfang og overflade
Vægt og massefylde
Målestoksforhold
Perspektivtegning
Isometrisk tegning
Arbejdstegning
Pythagoras læresætning
 
Trigonometri  
Ved retvinklede trekanter
Ved vilkårlige trekanter
 
Økonomi  
Procentregning
Valuta
Simpel rente
Sammensat rente
Rentes rente
Vækst-tabellen
K
n = K · (1 + x)n
Negativ vækst
Annuitet
Annuitetslån ... gældsformlen
Annuitetsopsparing ... opsparingsformlen
 
Funktioner  
Førstegradsfunktionen
To ligninger med to ubekendte
Ligefrem proportionalitet
Omvendt proportionalitet
Andengradsfunktionen
Toppunkt, diskriminant og nulpunkter
Parabel med toppunkt på y-aksen
Parabel med toppunkt væk fra y-aksen
Parabel med toppunkt væk fra y-aksen
 
Statistik  
Udtryk og begreber
IKKE grupperede observationer
GRUPPEREDE observationer
Specielle diagrammer
 
Sandsynlighedsregning  
Udtryk og begreber  
Kombinatorik  
  Enten eller... / Både og...
Stikprøver
 
Hvor er matematikken dog underlig
Magiske kvadrater
Matematiske symboler
Omsætningstabel
Prøve-huskeseddel