Søndervold 179 - 7200 Grindsted • info@forlaget-cres.dk • Besøgende: 212093

 
Opgavemappe til "Noget om….den tyske grammatik"
1. udgave, 7. oplag. 2015.
173 sider
ISBN 978-87-992691-9-8
© Knud Elkjær-Larsen

Pris: Kr. 550,-.

Opgavemappen indeholder 83 opgaver til de temaer, der er behandlet i grammatikhæftet "Noget om den tyske grammatik".
Ud over at lade eleverne møde de grammatiske temaer, er der bevidst valgt ord og udtryk, som udvider deres ordforråd, og således, at sætningerne og øvelserne bliver til mere end blot tomme fraser.
Opgavemappen kan naturligvis anvendes uden kendskab til grammatikhæftet, men det vil være en stor hjælp, hvis eleverne har hæftet som deres grammatiske redskab.
Til hver opgave hører et facit-ark - i alt 83. Der er anvendt en bogstavtype, der muliggør at lave tydelige transparenter til evt. kollektivt at rette opgaverne.
Desuden er der gloseliste dansk-tysk og tysk-dansk.
Leveres i solidt ringbind med 4 ringe.

 


 

 
   
Sætningsanalyse
Navneords bøjning / køn
Navneords bøjning / flertalsendelser
Bestemte og ubestemte kendeord
Genitiv
Hjælpeverber / blandet i nutid, datid og førnutid
Hjælpeverber i de 3 tider
Svage verber
Blandede verber i nutid
Blandede verber i datid
Blandede verber i førnutid
Stærke verber
Lidt anderledes stærke verber
Stærk/svage verber
Mådesudsagnsord
Alle 5 grupper udsagnsord
Datid til førnutid
Konjunktiv
Bydeform
Sammensatte udsagnsord
Vanskelige udsagnsord, bøjet i førnutid
Særlige udsagnsord
Passive form
Den lange tillægsform
Udvidede udsagnsled
Bisætninger
Sammenligninger
Sammenskrivninger
Forholdsord 1 / akkusativ
Forholdsord 2 / dativ
Forholdsord 3 / genitiv
Forholdsord 4 / akkusativ+dativ
Forholdsord 5 / blandet
Forholdsord 6 / blandet
Det personlige stedord
Ejestedord
Ejestedord + kein
Det henførende stedord
Det påpegende og det spørgende stedord
Andre stedord
Tillægsords bøjning
Tillægsords bøjning / den lange tillægsform som tillægsord
Tillægsords gradbøjning
Drilagtige ord og udtryk
Pas på disse ord 1 – sich
Pas på disse ord  2+3
Små ord 1+2+3
Udtryk om tider
Nyttig viden
Paratviden
4 ord – pas på dem
Tysk retskrivning
Indsættelsesopgave – test