Søndervold 179 - 7200 Grindsted • info@forlaget-cres.dk • Besøgende: 212743

 
Noget om....den engelske grammatik
1. udgave, 14. oplag. 2014
64 sider.
ISBN 978-86-992691-2-9
© Frank Agerholm
Hæftets originaltitel: Leg med den engelske grammatik.

Pris kr. 45,00
Rabatpris ved 50 ex. eller flere (10%) kr. 40,50

”Noget om….den engelske grammatik” er et fornøjeligt og lærerigt undervisningsma-teriale. Et hæfte, der gør indlæring af grammatik sjovt og giver masser af viden i de mange eksempler med Leroy og Nathan. Masser af opslagsmuligheder og praktiske eksempler fra den engelske og amerikanske hverdag.
Et personligt hæfte for eleverne, der kan have stor nytte af det gennem uddannelsesforløbet fra 7/8 klasse og op gennem ungdomsuddannelserne.
Hæftet må anvendes til de skriftlige prøver.

 


 

 
Bogens indholdsfortegnelse

Amerikansk-engelsk vs. britisk-engelsk
Alfabetet - The Alfabet
Lydskrift - Phonetic Transcription
Ordklasser
Noget om analyse
Ubestemte kendeord
Bestemte kendeord
Navneord og flertalsendelser
Tællelighed og utællelighed
Ejefald - Genitive
Stedord - Pronous
Klik på de blå overskrifter for at se nærmere.
Personlige stedord - Personal pronouns
Ejestedord - Possessive pronouns
Tilbagevisende stedord - Reflexive pronouns
Påpegende stedord - Demonstrative pronouns
Spørgende stedord - Interrogative pronouns

Henførende stedord - Relative pronouns
Ubestemte stedord - Indefinite pronouns
 
Udsagnsord - Verbs  
Udsagnsordenes former
'Tense' og 'Time'
Regelmæssige og uregelmæssige udsagnsord
Oversigt over 'time' og 'tense' for regelmæssige udsagnsord
Oversigt over 'time' og 'tense' for uregelmæssige udsagnsord
Om '-ing' på endelsen
Udvidet tid og verbalsubstantiver
 
Hjælpeudsagnsord - Auxiliary verbs - 'be, do have'  
Hjælpeudsagnsordene og deres brug
Sådan bruger du udsagnsordet 'to be'
En samlet oversigt over 'to be'
Sådan bruger du udsagnsordet 'to do'
En samlet oversigt over 'to do'
Sådan bruger du udsagnsordet 'to have'
En samlet oversigt over 'to have'
 
Mådesudsagnsord - Modal auxiliary verbs  
Noget om 'can'
Noget om 'may'
Noget om 'must'

Noget om 'ought (to)'
Noget om 'shall og will'
 
Aktiv og passivformer
Noget om kongruens - Congruity
Tillægsord eller biord?
Forholdsord - Prepositions
 
Tid, sted, placering og forholdsordene: 'at', 'in', 'on'
Bevægelse og forholdsord
Tid og forholdsordene: 'for', 'since'
Forholdsord sammen med andre ord
Faste udtryk med forholdsord
Overflødig brug af forholdsord
 
Ordstilling - Word order
Forkortelser - Abbreviations
Stavefejl, ordforråd og ordvalg m.m.
Danismer - Danicism
'Lie' eller 'lay'?
Speak - talk - say - tell
Look - see - watch
Tegnsætning - Punctuation
 
Sådan sætter du punktum - Period
Sådan sætter du komma - Comma
Noget om apostrof - Apostrophe '
Anførelsestegn - Quotation mark
Kolon - Colon :
 
Nyttigt at vide!  
  Talord - Numerals
Sådan gør du med datoer!
Telefonnumre, adresser og valuta