Søndervold 179 - 7200 Grindsted • info@forlaget-cres.dk • Besøgende: 213240

 
Noget om….den tyske grammatik
3. udgave, 8. oplag. 2018.
52 sider.
ISBN 978-87-994446-0-1
© Knud Elkjær-Larsen

Pris kr. 44,00
Rabatpris ved 50 ex. eller flere (10%) kr. 39,60

Elevernes egen grammatik. I et nemt og forståeligt sprog gennemgås de mest almindelige grammatiske problemstillinger. Et meget brugervenligt materiale fra 7/8 klasse og op i de gymnasiale uddannelser. Masser af gode huskeregler og tips.
Elevens personlige værktøj, som man kan have stor hjælp af i det videre uddannelsesforløb.
Hæftet må anvendes til de skriftlige prøver.

”Noget om den tyske grammatik” er et produkt af mange års undervisning af elever på 7.- 10. klassetrin samt elever på voksenkurser.
Ud over de sædvanlige skemaer får eleverne en grundig forklaring på, hvordan grammatikken fungerer og skal forstås.
Målet har været at give eleverne et brugs- og opslagshæfte, der kan anvendes som det redskab, man gennem undervisningen bliver fortrolig med.
Som tysklærer er det rart, når en elev får en ”aha-oplevelse” – når man oplever, at eleven har forstået det grammatiske problem.

Til ”Noget om….den tyske grammatik” er udarbejdet en omfattende opgavemappe med en grundig behandling af alle grammatiske temaer fra grammatikken.
Læs mere herom

 


 

 
Bogens indholdsfortegnelse

Forskellen på dansk og tysk
Ordklasser
Navneordenes køn
Navneordenes bøjning
Det bestemte & ubestemte kendeord
Genitiv
Oversigt over udsagnsords bøjning
Sådan bøjes udsagnsord
Sådan bøjes hjælpeverber
Sådan bøjes stærke verber
Sådan bøjes stærk/svage verber
Konjunktiv
Sådan bøjes mådesudsagnsord
Oversigt over uregelmæssige udsagnsord
Sammensatte udsagnsord
Passiv form
Bydeform og lang tillægsform
Særlige udsagnsord
Oversigt over udvidede udsagnsled
Personlige stedord og spørgende stedord
Ejestedord
Henførende stedord
Andre stedord og påpegende stedord
Forholdsord
Tillægsord
Bisætninger
Sammenskrivning & sammenligninger
Pas på dem
Om tider
Faste udtryk og vendinger
Meget nyttigt at vide
Disse ord hører til din paratviden
Disse småord er det godt at kunne
Tysk retskrivning
Drilagtige udtryk og ord
Tips til bedre tysk 1
Tips til bedre tysk 2
Tips til bedre tysk 3
Tips til bedre tysk 4
At arbejde med ordbogen
Facts om Tyskland, Østrig og Schweiz
Til mine ”grammatiske guldkorn” – til notater
Oversigt over alle skemaer
Klik på de blå overskrifter for at se nærmere.