Søndervold 179 - 7200 Grindsted • info@forlaget-cres.dk • Besøgende: 212096

 
Noget om….den spanske grammatik
2. udgave, 2. oplag 2013
44 sider
ISBN 978-87-990986-3-6
© Helle Hornemann Møller


Pris kr. 40,00
Rabatpris ved 50 ex. eller flere (10%) kr. 36,00

Et overskueligt og lettilgængeligt brugshæfte, der på 44 sider gennemgår de væsentligste aspekter inden for den spanske grammatik. Hæftet er skrevet i et ligetil sprog med masser af forklaringer, regler, skemaer og eksempler, som eleverne kan forstå.

Hæftet må anvendes til skriftlige prøver på ungdomsuddannelserne.

 


 

 
Bogens indholdsfortegnelse

Ordklasser og analyse
Alfabetet
Tryk
Tegnsætning
Genus (Køn)
Singularis, pluralis (Ental, flertal)
Artikler (Kendeord)
Genitiv (Ejefald)
Adjektiver (Tillægsord)

Adverbier (Biord)
Personlige pronominer (Personlige stedord)
Possessive pronominer (Ejestedord)
Refleksive pronominer (Tilbagevisende stedord)
Interrogative pronominer (Spørgende stedord)
Demonstrative pronominer (Påpegende stedord)
Relative pronominer (Henførende stedord)
Indefinitte pronominer (Ubestemte stedord)
Advarsler, udråb
Hay, ser, estar (At være)
Muy og mucho
Regelmæssige verber (udsagnsord) i nutid
Uregelmæssige verber (udsagnsord) i nutid
Regelmæssige verber (udsagnsord) i datid
Uregelmæssige verber (udsagnsord) i datid
Konjunktiv (Ønskeform)
Participium (Kort tillægsform)
Gerundium (Lang tillægsform)
Fremtid, fortids fremtid
Førnutid, førdatid
Imperativ (Bydeform)
Infinitiv (Navneform)
Konjunktioner (Bindeord)
Passiv (Lideform)
Refleksivt medium (Man-konstruktioner)
Præpositioner (Forholdsord)
Adverbielle udtryk (Biord)
Sammenligninger
Benægtelser
Diminutiver og augmentativer
Numeralier (Talord)
Klokken, datoer, årstal
Gambitter
Breve
Nyttige begynderudtryk
Før du afleverer skriftlig opgave
Lande, sprog, hovedstæder m.m.
Forkortelser
Latinamerikansk spansk
Liste over grammatiske betegnelser
Nyttige ord og vendinger
Samlet oversigt over den spanske grammatik
Klik på de blå overskrifter for at se nærmere.